Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Tu Minh Restaurant

Địa chỉ: 17, Phạm Văn Đồng, Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 17, Phạm Văn Đồng, Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<