Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Quán Nhậu Bình Dân Lẩu Dê Xối Sả

Địa chỉ: 210, Đường Võ Văn Kiệt, Quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ, Vietnam
Điện thoại: 093 845 62 12
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 210, Đường Võ Văn Kiệt, Quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<