Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Quán Hai Hiệp 2

Địa chỉ: 139B, Vành Đai Phi Trường, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, Vietnam
Điện thoại: 094 541 91 99
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 139B, Vành Đai Phi Trường, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<