Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Cao Hanh Restaurant

Địa chỉ: 65, Đường Cao Lãnh, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 65, Đường Cao Lãnh, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<